Witamy na stronie firmy GL Solutions

Jesteśmy ambitnym zespołem, który nie boi się wyzwań i wspiera klientów w realizacji projektów z zakresu:
  • wdrażania Systemów Zarządzania Jakością,
  • nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością,
  • pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością,
  • konsulting w przygotowaniu do audytów,
  • optymalizacji procesów produkcyjnych,
  • podnoszenia poziomu zadowolenia klienta.
Nasi pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie potrzebne do efektywnego wsparcia klientów,
m. in. Pełnomocnicy ds. Jakości, byli kierownicy Działu Jakości, certyfikowani audytorzy zewnętrzni/wewnętrzni, certyfikowani trenerzy branżowi, inżynierowie procesu/produktu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy.